Ben W G


Instalaciones


 

inst-Secc Longi

IES BENLLIURE  -  VALÈNCIA

La intervenció inclou dos apostes. La primera actua com a muralla respecte al carrer d'Alboraia, tant pel trànsit intens com per l'orientació. L'accés a l'institut es fa en un carrer adjacent on s'obri un espai d'avantsala envoltat pels volums d'ús comú, biblioteca i sala polivalent, de color blanc. L'interior és un altre món. Els patis reben la façana escalonada de llevant que alberga les aules amb accés des de les galeries interiors que s'obrin modificant el concepte de corredor per a transformar-lo en un espai que ho relaciona tot. La pedra blanca per als volums públics, vinculats al vestíbul, i la rajola roja per als cossos docents, configuren un llenguatge que permet llegir l'edifici i intuir-ne el contingut. inst-Arquitectura
inst-Esc Biblio  
La intervención tiene dos apuestas dentro de ella misma. La primera actúa como muralla respecto a la calle Alboraia, tanto por el tráfico intenso como por la orientación. El acceso se produce en una calle adyacente donde el instituto se abre con un espacio de antesala rodeado por los volúmenes de uso común, la biblioteca y el salón polivalente, ambos blancos.
El interior es otro mundo. Los patios reciben la fachada escalonada de levante que alberga las aulas con acceso desde las galerías interiores que se abren modificando el concepto de pasillo para transformalo en un espacio que relaciona todo.
La piedra blanca para los volúmenes públicos, vinculados al vestíbulo y el ladrillo rojo para los cuerpos docentes, configuran un lenguaje que permite leer el edificio e intuir su contenido.

 

inst-Secc Trans

 

inst-Reloj   inst-Planta
inst-Aula  inst-Biblio-200x230   inst-S Actes
inst-Alzado

  

L'IES BENLLIURE està ubicat en un edifici modern amb instal·lacions adequades a les exigències del sistema educatiu:

 • 28 Aules de grup - totes dotades amb ordinador, projector, sistema d'audio i connexió a internet -
 • 3 Aules de suport
 • 11 Departaments
 • 2 Aules de Diversificació Curricular


Planta Baixa


 • 2 Aules de Tecnologia
 • 3 Laboratoris un de Biologia i Geologia i dos de Física i Química
 • Gimnàs
 • Saló d'Actes amb 400 places
 • Hort escolar
 • Pistes esportives
 • Espais d'administració i serveis comuns
 • Cafeteria

1a Planta


 • 3 aules d'Informàtica.
 • Biblioteca amb més de 20000 volúms
 • 1 aula de Educació Plàstic i Visual

2a Planta


 • 2 aules de Música
 • 2 aules d'Activitats Artístiques - Batxillerat Artístic
 • 1 aula de Dibuix Tècnic
 • Aules Específiques CF Turisme

Totes les aules del centre estan dotades amb ordinador, projector, sistema de audio i connexió a Internet.