Ben W G


Educación Secundaria Obligatoria - Asignaturas

 FSEhor val T 2

Cofinanciación Itinerarios 3º y 4º ESO

 

Organización del Currículum 1º ESO - LOMCE

 

1r Educació Secundària Obligatòria
  OBLIGATÒRIES
  TRONCALS 17 h
BG   Biologia i Geologia 3
GH   Geografia i Història 3
LCL   Llengua Castellana i Literatura 3
MAT   Matemàtiques 4
LE   Primera Llengua Estrangera - Anglés 4
ESPECÍFIQUES - Obligatòries 6 h
EF   Educació Física 2
MUS   Música 2
TEC   Tecnologia 2
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VLL   Valencià: Llengua i Literatura 3
TUT   Tutoria 1
OPCIONALS
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 1 h
REL
Triar Una
Religió
1
VE Valors Ètics
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Opcionals 2 h
INF
Triar Una
Informàtica
2
TRC Taller de Reforç Castellà
TRV Taller de Reforç de Valencià
CCL Cultura Clàssica
EPVA Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
IAEE Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
SLE Segona Llengua Estrangera - Francés
1r ESO - TOTAL HORES SETMANALS 30 h


Organización del Currículum 2º ESO


 

2n Educació Secundària Obligatòria
  OBLIGATÒRIES
  TRONCALS 15 h
FQ   Física i Química 2
GH   Geografia i Història 3
LCL   Llengua Castellana i Literatura 3
MAT   Matemàtiques 3
LE   Primera Llengua Estrangera - Anglés 4
ESPECÍFIQUES - Obligatòries 8 h
EF   Educació Física 2
MUS   Música 2
TEC   Tecnologia 2
EPVA   Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 2
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VLL   Valencià: Llengua i Literatura 3
TUT   Tutoria 1
OPCIONALS
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 1 h
REL
Triar Una
Religió
1
VE Valors Ètics
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Opcionals 2 h
INF
Triar Una
Informàtica  
TRM Taller de Reforç de Matemàtiques
2
TAM TA: Dansa, intrumentació i música popular urbana (MUS)
TAF TA: Sense Etiquetes (FIL)
TAP TA: Taller de Disseny (AP)
TAR TA: L'Holocaust vist pels xiquets (REL)
TAM TA: Escacs
CCL Cultura Clàssica
IAEE Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
SLE Segona Llengua Estrangera - Francés
2n ESO - TOTAL HORES SETMANALS 30 h

 


Organización del Currículum 3º ESO


3r Educació Secundària Obligatòria
  OBLIGATÒRIES
  TRONCALS 13 h
BG   Biologia i Geologia 2
FQ   Física i Química 2
GH   Geografia i Història 3
LCL   Llengua Castellana i Literatura 3
LE   Primera Llengua Estrangera - Anglés 3
ESPECÍFIQUES - Obligatòries 6 h
EF   Educació Física 2
MUS   Música 2
EPVA   Educació Plàstica, Visual i Audiovisual 2
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VLL   Valencià: Llengua i Literatura 3
TUT   Tutoria 1
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 4 h
MAC
Triar Una
Matemàtiques O. Ensenyances Acadèmiques
4
MAP Matemàtiques O. Ensenyances Aplicades
ESPECÍFIQUES - Opcionals 1 h
REL
Triar Una
Religió
1
VE Valors Ètics
ESPECÍFIQUES - Opcionals 2 h
CCL
Triar Una
Cultura Clàssica
2
TEC Tecnologia
IAEE Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
SLE Segona Llengua Estrangera - Francés
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Opcionals 2 h
TEC
Triar Una
Tecnologia
2
INF Informàtica
TRC Taller de Reforç en Castellà
TRV Taller de Reforç en Valencià
TAB TA: Laboratori de Biologia i Geologia (BG)
TAFQ TA: Laboratori de Física i Química (FQ)
TAT TA: Disseny i Impressió 3D (TEC)
TAM TA: Dansa, intrumentació i música popular urbana (MUS)
CCL Cultura Clàssica
IAEE Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
CCO Competència Comunicativa Oral 1a Llengua Estrangera
SLE Segona Llengua Estrangera - Francés
3r ESO - TOTAL HORES SETMANALS 32

 

Organización del Currículum 4º ESO


 

4t Educació Secundària Obligatòria
  ASSIGNATURES ENSENYANCES ACADÈMIQUES ENSENYANCES APLICADES
OBLIGATÒRIES
  TRONCALS 19 h
GH   Geografia i Història 3 h
LCL   Llengua Castellana i Literatura 3 h
LE   Primera Llengua Estrangera - Anglés 3 h
MAC   Matemàtiques O. Ensenyances Acadèmiques 4 h --
MAP   Matemàtiques O. Ensenyances Aplicades -- 4 h
BG
Triar una Opció
1
CIE
Biologia i Geologia 3 h --
FQ Física i Química 3 h --
ECO
2
HCS
Economia 3 h --
LLA Llatí 3 h --
TEC
3
APL
Tecnologia -- 3 h
CAP Ciències Aplicades a l'Activitat Professional --
3 h
IAEE Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial --
ESPECÍFIQUES - Obligatòries 2 h
EF   Educació Física 2 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VLL   Valencià: Llengua i Literatura 3 h
TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 1 h
REL
Triar Una
Religió
1 h
VE Valors Ètics
ESPECÍFIQUES - BLOC A 3 h / 6 h
AED
Triar Una o Dues
Arts Escèniques i Dansa
3 h / 6 h
CC Cultura Científica
CCL Cultura Clàssica
EPVA Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
FIL Filosofia
MUS Música
SLE Segona Llengua Estrangera - Francés
IAEE Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial
TIC Tecnologies de la Informació i Comunicació
TEC Tecnologia
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - BLOC B 0 h / 3 h
CCO
Triar Una o Cap
Competència Comunicativa Oral 1a Llengua Estrangera
0 h / 3 h
TAF TA: Sense Etiquetes (FIL)
TAT TA: Disseny i Impressió 3D (TEC)
TAFQ TA: Laboratori de Física i Química (FQ)
TAB TA: Laboratori de Biologia i Geologia (BG)
TAE TA: Moviment, Salut i Postura (EF)
TOTAL HORES SETMANALS 4t ESO 32 h