Ben W G


Itinerarios y Contenidos Asignaturas LOMCE

  • Pincha sobre la abreviatura para consultar los objetivos del área.
  • Pincha sobre la asignatura para consultar los contenido y criterios de evaluación de la asignatura.

 

1º BACHILLERATO DE ARTES

1r BATXILLERAT ARTS
    OBLIGATÒRIES
  TRONCALS - Obligatòries 17 h
FIL   Filosofia 3 h
LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
LE1   Primera Llengua Estrangera I 3 h
FA1   Fonaments de l'Art I 4 h
CA1   Cultura Audiovisual I 4 h
ESPECÍFICA - Obligatòria 2 h
EF   Educació Física 2 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
TUT   Tutoria 1 h
  OPCIONALS
TRONCALS - Opcionals 4 h
HMC
Triar
Una
Història del Món Contemporani
4 h
LU Literatura Universal
ESPECÍFIQUES - Opcionals 6 o 7 h
AM1
Triar Dues
Anàlisi Musical I 3 h
AA Anatomia Aplicada 3 h
CC Cultura Científica 3 h
DA1 Dibuix Artístic I 3 h
LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h
REL Religió 3 h
SLE1 Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
VOL Volum 3 h
DT1 Dibuix Tècnic I 4 h
LU Literatura Universal 4 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h / 34 h

 

2º BACHILLERATO DE ARTES

 

2n BATXILLERAT ARTS
  OBLIGATÒRIES
    TRONCALS - Obligatòries 13 h
  HE   Història d'Espanya 3 h
  LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
  LE2   Primera Llengua Estrangera II 3 h
  FA2   Fonaments de l'Art II 4 h
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
  VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
  TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 8 h
  AE
Triar
Dues
Arts Escèniques
4 h
+
4 h
  CA2 Cultura Audiovisual II
  DIS Disseny
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 7 h / 8 h
  AM2
Triar Dues
Anàlisi Musical II 4 h
  DA2 Dibuix Artístic II 4 h
  HMD Història de la Música i de la Dansa 4 h
  IS Imatge i So 4 h
  PSI Psicologia 4 h
  2LE2 Segona Llengua Estrangera II - Francés 4 h
  TEG Tècniques d’Expressió Graficoplàstica 4 h
  TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 4 h
  AE Arts Escèniques 4 h
  HF Història de la Filosofia 3 h
VOLUNTÀRIA
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Voluntària 2 h
  EF   Educació Físicoesportiva i Salut 2 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 h / 35 h

 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS

 

  1r BATXILLERAT CIÈNCIES - DIÜRN
OBLIGATÒRIES
  TRONCALS - Obligatòries 17 h
  FIL   Filosofia 3 h
  LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
  LE1   Primera Llengua Estrangera I 3 h
  M1   Matemàtiques I 4 h
  FQ   Física i Química 4 h
  ESPECÍFICA - Obligatòria 2 h
  EF   Educació Física 2 h
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
  VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
  TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 4 h
  BG
Triar
Una
Biologia i Geologia
4 h
  DT1 Dibuix Tècnic I
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 6 o 7 h
  AM1
Triar Dues
Anàlisi Musical I 3 h
  AA Anatomia Aplicada 3 h
  CC Cultura Científica 3 h
  LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h
  REL Religió 3 h
  SLE Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
  TI1 Tecnologia Industrial I 3 h
  TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
  DT1 Dibuix Tècnic I 4 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h / 34 h

 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS

 

2n BATXILLERAT CIÈNCIES - DIÜRN
  OBLIGATÒRIES
    TRONCALS - Obligatòries 13 h
  HE   Història d'Espanya 3 h
  LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
  LE2   Primera Llengua Estrangera II 3 h
  M2   Matemàtiques II 4 h
  ESPECÍFICA - Obligatòria 3 h
  HF   Història de la Filosofia 3 h
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
  VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
  TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 8 h
  FIS
Triar
Dues
Física  
  QUI Química 4 h
  DT2 Dibuix Tècnic II +
  BIO Biologia 4 h
  GL Geologia  
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 4 h
  AM2
Triar Una
Anàlisi Musical II
4 h
  CTM Ciències de la Terra i del Medi Ambient
  FAG Fonaments d’Administració i Gestió
  HMD Història de la Música i de la Dansa
  IS Imatge i So
  PSI Psicologia
  2LEII Segona Llengua Estrangera II - Francés
  TEG Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
  TI2 Tecnologia Industrial II
  TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
  DT2 Dibuix Tècnic II
  GL Geologia
  QUI Química
  AE Arts Escèniques
VOLUNTÀRIA
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Voluntària 2 h
  EF   Educació Físicoesportiva i Salut 2 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 h / 34 h

 

1º BACHILLERATO OPCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

 

1r BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS - DIÜRN
  OBLIGATÒRIES
    TRONCALS - Obligatòries 17 h
  FIL   Filosofia 3 h
  LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
  LE1   Primera Llengua Estrangera I 3 h
  MC1   Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I 4 h
  ECO   Economia 4 h
  ESPECÍFICA - Obligatòria 2 h
  EF   Educació Física 2 h
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
  VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
  TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 4 h
  HMC
Triar
Una
Història del Món Contemporani
4 h
  LU Literatura Universal
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 6 o 7 h
  AM1
Triar Dues
Anàlisi Musical I 3 h
  AA Anatomia Aplicada 3 h
  CC Cultura Científica 3 h
  LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h
  REL Religió 3 h
  SLE1 Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
  TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
  LU Literatura Universal 4 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h / 34 h

 

2º BACHILLERATO OPCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES


2n BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS - DIÜRN
  OBLIGATÒRIES
    TRONCALS - Obligatòries 13 h
  HE   Història d'Espanya 3 h
  LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
  LE2   Primera Llengua Estrangera II 3 h
  MC2   Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 4 h
  ESPECÍFICA - Obligatòria 3 h
  HF   Història de la Filosofia 3 h
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
  VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
  TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 8 h
  GR2
Triar
Dues
Grec II
4 h
+
4 h
  EE Economia de l'Empresa
  GEO Geografia
  HA Història de l'Art
  ESPECÍFIQUES - Opcionals 4 h
  AM2
Triar Una
Anàlisi Musical II
4 h
  FAG Fonaments d’Administració i Gestió
  HMD Història de la Música i de la Dansa
  IS Imatge i So
  PSI Psicologia
  2LE2 Segona Llengua Estrangera II - Francés
  TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
  AE Arts Escèniques
  GEO Geografia
VOLUNTÀRIA
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Voluntària 2 h
  EF   Educació Físicoesportiva i Salut 2 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 h / 34 h

 

1º BACHILLERATO OPCIÓN DE HUMANIDADES

 

1r BATXILLERAT HUMANITATS - DIÜRN
  OBLIGATÒRIES
    TRONCALS - Obligatòries 17 h
FIL   Filosofia 3 h
LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
LE1   Primera Llengua Estrangera I 3 h
LLA1   Llatí I 4 h
GR1   Grec I 4 h
ESPECÍFICA - Obligatòria 2 h
EF   Educació Física 2 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 4 h
HMC
Triar
Una
Història del Món Contemporani
4 h
LU Literatura Universal
ESPECÍFIQUES - Opcionals 6 o 7 h
AM1
Triar Dues
Anàlisi Musical I 3 h
AA Anatomia Aplicada 3 h
CC Cultura Científica 3 h
LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h
REL Religió 3 h
SLE1 Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
LU Literatura Universal 4 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h / 34 h

 

2º BACHILLERATO OPCIÓN DE HUMANIDADES

 

2n BATXILLERAT HUMANITATS - DIÜRN
  OBLIGATÒRIES
    TRONCALS - Obligatòries 13 h
HE   Història d'Espanya 3 h
LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
LE2   Primera Llengua Estrangera II 3 h
LLA2   Llatí II 4 h
ESPECÍFICA - Obligatòria 3 h
HF   Història de la Filosofia 3 h
LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Obligatòries 4 h
VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
TUT   Tutoria 1 h
OPCIONALS
  TRONCALS - Opcionals 8 h
GR2
Triar
Dues
Grec II
4 h
+
4 h
EE Economia de l'Empresa
GEO Geografia
HA Història de l'Art
ESPECÍFIQUES - Opcionals 4 h
AM2
Triar Una
Anàlisi Musical II
4 h
FAG Fonaments d’Administració i Gestió
HMD Història de la Música i de la Dansa
IS Imatge i So
PSI Psicologia
2LE2 Segona Llengua Estrangera II - Francés
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
AE Arts Escèniques
GEO Geografia
VOLUNTÀRIA
  LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA - Voluntària 2 h
EF   Educació Físicoesportiva i Salut 2 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 h / 34 h

 

end faq