Ben W G


Contenidos Asignaturas LOMCE

  •  Pincha sobre la abreviatura para consultar los objetivos del área.
  • Pincha sobre la asignatura para consultar los contenido y criterios de evaluación de la asignatura.

1º BACHILLERATO DE ARTES

1º BACHILLERATO ARTES
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
FIL   Filosofia 3 h
LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
LE1   Lengua Estrangera I 3 h
FA1   Fonaments de l'Art I 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
CA1   Cultura Audiovisual I 4 h
HMC
Triar
Una
Història del Món Contemporani
4 h
LU Literatura Universal
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 1 5 o 6 h
EF   Educació Física 2 h
AM1
Triar
Una
Anàlisi Musical I 3 h
3 o 4 h
DA1 Dibuix Artístic I 4 h
LU Literatura Universal 4 h
SLE1 Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 2 2, 3 o 4 h
AA
Triar
Una
Anatomia Aplicada 2 h 2 h
CC Cultura Científica 2 h  
LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h 3 h
REL Religió 2 h  
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h 4 h
VOL Volum 4 h  
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
TUT   Tutoria 1 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 - 35 h

 

2º BACHILLERATO DE ARTES

 

2n BATXILLERAT ARTS
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
HE   Història d'Espanya 3 h
LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
LE2   Lengua Estrangera II 3 h
FA2   Fonaments de l'Art II 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
AE
Triar
Dues
Arts Escèniques
4 h
+
4 h
CA2 Cultura Audiovisual II
DIS Disseny
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 8 h
AM2
Triar
Dues
Anàlisi Musical II
4 h

+

4 h

DA2 Dibuix Artístic II
HMD Història de la Música i de la Dansa
PSI Psicologia
2LE2 Segona Llengua Estrangera II - Francés
TEG Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
HF Història de la Filosofia
AE Arts Escèniques
DIS Disseny
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
TUT   Tutoria 1 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h

 

1º BACHILLERATO DE CIENCIAS

 

1r BATXILLERAT CIÈNCIES - DIÜRN
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
FIL   Filosofia 3 h
LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
LE1   Lengua Estrangera I 3 h
M1   Matemàtiques I 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
FQ   Física i Química 4 h
BG
Triar
Una
Biologia i Geologia
4 h
DT1 Dibuix Tècnic I
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 1 5 o 6 h
EF   Educació Física 2 h
AM1
Triar
Una
Anàlisi Musical I 3 h
3 o 4 h
DT1 Dibuix Tècnic I 4 h
SLE Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
TI1 Tecnologia Industrial I 4 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 2 2, 3 o 4 h
AA
Triar
Una
Anatomia Aplicada 2 h 2 h
CC Cultura Científica 2 h  
LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h 3 h
REL Religió 2 h  
TI1 Tecnologia Industrial I 4 h 4 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h  
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
TUT   Tutoria 1 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 - 35 h

 

2º BACHILLERATO DE CIENCIAS

 

2n BATXILLERAT CIÈNCIES - DIÜRN
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
HE   Història d'Espanya 3 h
LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
LE2   Lengua Estrangera II 3 h
M2   Matemàtiques II 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
BIO
Triar
Dues
Biologia  
DT2 Dibuix Tècnic II 4 h
FIS Física +
GL Geologia 4 h
QUI Química  
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 8 h
AM2
Triar
Dues
Anàlisi Musical II  
CTM Ciències de la Terra i del Medi Ambient  
HMD Història de la Música i de la Dansa  
IS Imatge i So 4 h
PSI Psicologia  
2LEII Segona Llengua Estrangera II - Francés +
TI2 Tecnologia Industrial II  
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II 4 h
HF Història de la Filosofia  
DT2 Dibuix Tècnic II  
GL Geologia  
QUI Química  
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
TUT   Tutoria 1 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h

 

1º BACHILLERATO OPCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

 

1r BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS - DIÜRN
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
FIL   Filosofia 3 h
LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
LE1   Lengua Estrangera I 3 h
MC1   Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials I 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
ECO   Economia 4 h
HMC
Triar
Una
Història del Món Contemporani
4 h
LU Literatura Universal
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 1 5 o 6 h
EF   Educació Física 2 h
AM1
Triar
Una
Anàlisi Musical I 3 h
3 o 4 h
LU Literatura Universal 4 h
SLE1 Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 2 2 o 3 h
AA
Triar
Una
Anatomia Aplicada 2 h  
CC Cultura Científica 2 h 2 h
LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h  
REL Religió 2 h 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h  
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
TUT   Tutoria 1 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 - 34 h

 

2º BACHILLERATO OPCIÓN DE CIENCIAS SOCIALES

2n BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS - DIÜRN
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
HE   Història d'Espanya 3 h
LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
LE2   Lengua Estrangera II 3 h
MC2   Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
EE
Triar
Dues
Economia de l'Empresa
4 h
+
4 h
GEO Geografia
HA Història de l'Art
HF Història de la Filosofia
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 8 h
AM2
Triar
Dues
Anàlisi Musical II
4 h

+

4 h

FAG Fonaments d’Administració i Gestió
HMD Història de la Música i de la Dansa
IS Imatge i So
PSI Psicologia
2LE2 Segona Llengua Estrangera II - Francés
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
AE Arts Escèniques
GEO Geografia
HF Història de la Filosofia
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
TUT   Tutoria 1 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h


 

1º BACHILLERATO OPCIÓN DE HUMANIDADES

 

1r BATXILLERAT HUMANITATS - DIÜRN
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
FIL   Filosofia 3 h
LCL1   Llengua Castellana i Literatura I 3 h
LE1   Lengua Estrangera I 3 h
LLA1   Llatí I 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
GR1   Grec I 4 h
HMC
Triar
Una
Història del Món Contemporani
4 h
LU Literatura Universal
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 1 5 o 6 h
EF   Educació Física 2 h
AM1
Triar
Una
Anàlisi Musical I 3 h
3 o 4 h
LU Literatura Universal 4 h
SLE1 Segona Llengua Estrangera I - Francés 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 2 2 o 3 h
AA
Triar
Una
Anatomia Aplicada 2 h  
CC Cultura Científica 2 h 2 h
LPM Llenguatge i Pràctica Musical 3 h  
REL Religió 2 h 3 h
TIC1 Tecnologies de la Informació i la Comunicació I 3 h  
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL1   Valencià: Llengua i Literatura I 3 h
TUT   Tutoria 1 h
1r BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 32 - 34 h

 

2º BACHILLERATO OPCIÓN DE HUMANIDADES

 

2n BATXILLERAT HUMANITATS - DIÜRN
  BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS GENERALS 13 h
HE   Història d'Espanya 3 h
LCL2   Llengua Castellana i Literatura II 3 h
LE2   Lengua Estrangera II 3 h
LLA2   Llatí II 4 h
BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS D'OPCIÓ 8 h
GR2
Triar
Dues
Grec II
4 h
+
4 h
GEO Geografia
HA Història de l'Art
HF Història de la Filosofia
BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES 8 h
AM2
Triar
Dues
Anàlisi Musical II
4 h

+

4 h

FAG Fonaments d’Administració i Gestió
HMD Història de la Música i de la Dansa
IS Imatge i So
PSI Psicologia
2LE2 Segona Llengua Estrangera II - Francés
TIC2 Tecnologies de la Informació i la Comunicació II
AE Arts Escèniques
GEO Geografia
HF Història de la Filosofia
BLOC D'ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA 4 h
VL2   Valencià: Llengua i Literatura II 3 h
TUT   Tutoria 1 h
2n BATXILLERAT - Total Hores Setmanals 33 h

 

end faq